Prospektoinnit ja tutkimukset

Toteutamme yrityksille myös erilaisia tutkimuksia ja kartoituksia

Päätöksenteon tueksi yritykset tarvitsevat ajantasaista tietoa mm. markkinatilanteesta, tulevista tarpeista sekä kilpailijoista.

Huolellisilla markkina- ja asiakaskartoituksilla yritysten on huomattavasti helpompi löytää potentiaaliset asiakkaat sekä kohdistaa oman myynnin reusurssit optimaalisesti.

Kaupalliset asiakastapaamiset ja kartoitukset voidaan toteuttaa myös samassa projektissa, jolloin asiakkaan keskustelusta saadaan paras mahdollinen hyötysuhde.